Thực đơn tiệc, Khách đoàn (Set Menu)

Vui lòng liên hệ: 0913504319 / 0905120668 (Ms Linh Đan)

để biết chi tiết Thực đơn và các ưu đãi đặc biệt dành cho khách đặt tiệc và khách đoàn.